Audioquest

Sieťové filtre Audioquest

Audioquest Niagara 1000

Cena za kus: 1195 €
Audioquest Niagara 1000 Audioquest Niagara 1000 Audioquest Niagara 1000 Audioquest Niagara 1000

Audioquest Niagara 1000

je výkonný sieťový filter vyššej triedy, určený pre napájanie HiFi audio a video zariadení. Konštrukcia filtra vychádza z High-End modelu

Audioquest Niagara 7000

, oproti ktorému má predovšetkým menší počet zásuviek, menšie rozmery a váhu a nemá oddelovacie transformátory. Rozmery filtra sú mierne väčšie oproti filtračným lištám iných výrobcov, pretože vo svojom vnútri ukrýva veľké množstvo elektronických filtračných obvodov. Filter

Audioquest Niagara 1000

si zachováva kompaktné rozmery 127 x 108 x 508mm a váhu 2,5kg. Elegantná chrómovaná povrchová úprava umožňuje položiť filter na zem vedľa stojana s HiFi zariadeniami, alebo može byť uložený skryto, položením za stojan. Podľa slov výrobcu, filter bol konštrukčne navrhnutý na 20 rokov bezporuchovej prevádzky. V elektronickom zapojení filtra sú použité unikátne patentované technológie.
Filter

Audioquest Niagara 1000

má celkove šesť zásuviek, z ktorých jedna zásuvka, označená HIGH-CURRENT, je vyhradená pre zosilňovač alebo receiver, t.j. zariadenie s vyšším prúdovým odberom. Zapojenie filtrácie tejto zásuvky je navrhnuté s ohľadom na dosiahnutie čo najnižšej impedancie, aby nebol ani zosilňovač s vyšším výkonom limitovaný. Ďalších päť zásuviek je určených pre zdrojové komponenty, napríklad CD prehrávač, sieťový prehrávač alebo D/A prevodník, t.j. zariadenia s nižším prúdovým odberom. Zapojenie filtrácie týchto zásuviek je navrhnuté s ohľadom na maximálnu filtráciu vysokofrekvenčného rušenia v rozsahu 20kHz až 1GHz. Maximálne potlačenie rušenia je 24dB.
Filter

Audioquest Niagara 1000

má automatickú ochranu pred prepäťovými špičkami a odpojí pripojené zariadenia pomocou relé pri prekročení sieťového napätia nad 275V (pri vstupnom napätí 220V-240V 50Hz). Zariadenia tak chráni pred možným poškodením. Akonáhle sa sieťové napätie vráti do normálneho prevádzkového rozsahu, filter sa automaticky zapne, bez nutnosti zásahu obsluhy. Bezpečnostné obvody filtra chránia pripojené zariadenia pred búrkovými prúdovými nárazmi až 6000V/3000A, a to bez poškodenia samotného filtra. Prevádzkový stav filtra je signalizovaný dvomi LED kontrolkami. Modrá svieti počas normálnej prevádzky, červená signalizuje prepätie v sieti. Na boku filtra je umiestnený centrálny vypínač, ktorý umožňuje jeho odpojenie od rozvodnej siete. Maximálna záťaž filtra je 2300W.
Filter

Audioquest Niagara 1000

sa štandardne dodáva bez prívodného napájacieho kábla. Typ a dĺžku prívodného kábla s koncovkou IEC C15 si užívateľ môže vybrať zo sortimentu firmy Audioquest alebo zo sortimentu firmy IsoTek, napríklad IsoTek EVO3 Initium alebo IsoTek EVO3 Premier.
Audioquest Niagara 1000 vybalený je na sklade. Možnosť objednania nevybaleného kusu v krátkom dodacom termíne.

Audioquest Niagara 5000

Cena za kus: 4495 €
Audioquest Niagara 5000

Audioquest Niagara 5000

je výkonný High-End sieťový filter, určený pre napájanie HiFi a High-End audio a video zariadení. Filter

Audioquest Niagara 5000

má celkove dvanásť zásuviek, z ktorých štyri zásuvky, označené HIGH-CURRENT, sú vyhradené pre zosilňovače alebo receivery, t.j. zariadenia s vyšším prúdovým odberom. Zapojenie filtrácie týchto zásuviek je navrhnuté s ohľadom na dosiahnutie čo najnižšej impedancie, aby nenastávali limitácie ani pri vysokých prúdových záťažiach. Poskytuje rezervu až 80A pre prúdové špičky. Ďalších osem zásuviek je určených pre zdrojové komponenty, t.j. zariadenia s nižším prúdovým odberom. Zapojenie filtrácie týchto zásuviek je navrhnuté s ohľadom na maximálnu filtráciu vysokofrekvenčného rušenia v rozsahu 20kHz až 100MHz. Maximálne potlačenie rušenia je 30dB. V elektronickom zapojení filtra sú použité unikátne patentované technológie.
Filter

Audioquest Niagara 5000

má automatickú ochranu pred prepäťovými špičkami a odpojí pripojené zariadenia pomocou relé pri prekročení sieťového napätia nad 275V (pri vstupnom napätí 220V-240V 50Hz). Zariadenia tak chráni pred možným poškodením. Bezpečnostné obvody filtra dokážu ochrániť pripojené zariadenia pred búrkovými prúdovými nárazmi až 6000V/3000A, a to bez poškodenia samotného filtra.
Rozmery 445 x 133 x 437mm a váha 17,3 kg. Maximálna záťaž filtra je 4600W.
Filter

Audioquest Niagara 5000

sa štandardne dodáva bez prívodného napájacieho kábla. Typ a dĺžku prívodného kábla s koncovkou IEC C19 si užívateľ môže vybrať zo sortimentu firmy Audioquest alebo zo sortimentu firmy IsoTek, napríklad IsoTek EVO3 Premier.

Audioquest Niagara 7000

Cena za kus: 8995 €
Audioquest Niagara 7000 Audioquest Niagara 7000

Audioquest Niagara 7000

je výkonný High-End sieťový filter, určený pre napájanie HiFi a High-End audio a video zariadení. Filter

Audioquest Niagara 7000

má celkove dvanásť zásuviek, z ktorých štyri zásuvky, označené HIGH-CURRENT, sú vyhradené pre zosilňovače alebo receivery, t.j. zariadenia s vyšším prúdovým odberom. Zapojenie filtrácie týchto zásuviek je navrhnuté s ohľadom na dosiahnutie čo najnižšej impedancie, aby nenastávali limitácie ani pri vysokých prúdových záťažiach. Poskytuje rezervu až 80A pre prúdové špičky. Ďalších osem zásuviek je určených pre zdrojové komponenty, t.j. zariadenia s nižším prúdovým odberom. Zapojenie filtrácie týchto zásuviek je navrhnuté s ohľadom na maximálnu filtráciu vysokofrekvenčného rušenia v rozsahu 20kHz až 100MHz. Maximálne potlačenie rušenia je 30dB. Vo filtri sú použité AC oddelovacie transformátory s polarizáciou dielektrika a ďalšie unikátne patentované technológie.
Filter

Audioquest Niagara 7000

má automatickú ochranu pred prepäťovými špičkami a odpojí pripojené zariadenia pomocou relé pri prekročení sieťového napätia nad 275V (pri vstupnom napätí 220V-240V 50Hz). Zariadenia tak chráni pred možným poškodením. Bezpečnostné obvody filtra dokážu ochrániť pripojené zariadenia pred búrkovými prúdovými nárazmi až 6000V/3000A, a to bez poškodenia samotného filtra.
Rozmery 445 x 133 x 437mm a váha 36,8 kg. Maximálna záťaž filtra je 4600W.
Filter

Audioquest Niagara 7000

sa štandardne dodáva bez prívodného napájacieho kábla. Typ a dĺžku prívodného kábla s koncovkou IEC C19 si užívateľ môže vybrať zo sortimentu firmy Audioquest alebo zo sortimentu firmy IsoTek, napríklad IsoTek EVO3 Premier.