IsoTek

Sieťové káble IsoTek

Sieťové káble IsoTek, vďaka svojej premyslenej konštrukcii, nemalou mierou prispievajú k zníženiu rušivých signálov, ktoré vstupujú do audio zariadení. Prispievajú tým ku kvalitnejšiemu zvuku, k rozšíreniu bočného a predozadného obrazu zvuku a celkove k uvolnenejšiemu a prirodzenejšiemu zvukovému prejavu. Ten rozdiel je možné skutočne počuť. Platí, že sieťové káble "hrajú" ...
Sieťové káble IsoTek používajú vodiče z najčistejšej medi OFC a OCC. Od modelu IsoTek EVO3 Premier majú vodiče postriebrené, čo pripieva k zvýšenej vodivosti kábla. Vodiče majú zachovanú presnú geometriu mierneho stočenia po celej dĺžke kábla. Od modelu IsoTek EVO3 Sequel používajú aktívne tienenie z medeného OFC opletenia, ktoré je uzemnené. Káble IsoTek majú vonkajší obal z vysokopružného PVC, ktorý s relatívne malým vonkajším priemerom umožňuje ich veľkú ohybnosť a tým ľahkú manipuláciu. Koncovky káblov IsoTek majú kontakty potiahnuté 24K zlatom, kábel IsoTek EVO3 Initium má kontakty potiahnuté niklom.

IsoTek EVO3 Initium

Cena za kus: 69 € dĺžka kábla 1,5m    ZVÝHODNENÁ CENA
IsoTek EVO3 Initium Aj keď je sieťový kábel

IsoTek EVO3 Initium

základný a cenovo veľmi výhodný kábel v rade káblov IsoTek, rozhodne vylepší zvuk audio zariadení, nahradením za štandardne dodávaný "čierny" sieťový kábel. Jeho kvalita je porovnateľná s káblami o triedu drahšími.

IsoTek EVO3 Initium

je sieťový kábel s tromi vodičmi z 99,9999% čistej OFC medi. Kábel

IsoTek EVO3 Initium

má prierez vodičov 3x2mm² a dielektrikum Polyetylén PE. Bavlnená výplň poskytuje zvýšenú pevnosť a zníženie mikrofoničnosti kábla. Vonkajší obal je z vysokopružného PVC. Koncovky IEC C13 majú kontakty z bezkyslíkatej OFC medi s 10% prímesou zinku (CuZn10), potiahnutej niklom. Vonkajší priemer kábla

IsoTek EVO3 Initium

je 10mm, čo mu spolu s pružným PVC obalom zaručuje vysokú ohybnosť. Kábel je ľahko použitelný aj v stiesnených priestoroch. Maximálna záťaž kábla je 16A.
Kábel

IsoTek EVO3 Initium

je vhodný pre všetky komponenty, ako sú CD prehrávače, D/A prevodníky, predzosilňovače, hudobné servery, integrované zosilňovače, koncové zosilňovače, TV a soundbary.
Poznámka: ten kábel

IsoTek EVO3 Initium

má skutočne veľmi atraktívnu cenu, pri ktorej by už človek nemal vôbec rozmýšľať. Jeho prínos v zmysle zvýšenia kvality zvuku je nepopieratelný.

IsoTek EVO3 Premier

Cena za kus: 129 € dĺžka kábla 1,5m
IsoTek EVO3 Premier

IsoTek EVO3 Premier

je vysoko oceňovaný sieťový kábel s tromi postriebrenými vodičmi z 99,9999% čistej OFC medi. Tento kábel zaistí audio systému počutelné zvýšenie kvality zvuku, nahradením za štandardne dodávaný "čierny" sieťový kábel. Kábel

IsoTek EVO3 Premier

má prierez vodičov 3x2mm² a teflónové dielektrikum FEP. Bavlnená výplň poskytuje zvýšenú pevnosť a zníženie mikrofoničnosti kábla. Vonkajší obal je z vysokopružného PVC. Koncovky IEC C7, C15 alebo C19 majú kontakty z bezkyslíkatej OFC medi s 10% prímesou zinku (CuZn10), potiahnutej 24K zlatom. Vonkajší priemer kábla

IsoTek EVO3 Premier

je 10mm, čo mu spolu s pružným PVC obalom zaručuje vysokú ohybnosť. Kábel je ľahko použitelný aj v stiesnených priestoroch. Maximálna záťaž kábla je 16A.
Kábel

IsoTek EVO3 Premier

je vhodný pre všetky komponenty, ako sú CD prehrávače, D/A prevodníky, predzosilňovače, hudobné servery, integrované zosilňovače, koncové zosilňovače, TV a soundbary.
Poznámka: ak si človek pripojí svoj zosilňovač, AV receiver alebo prehrávač káblom

IsoTek EVO3 Premier

, je prakticky isté, že po 1-2 dňoch počúvania už nebude chcieť počúvať svoj audio systém s pôvodným "čiernym" sieťovým káblom. Treba to vyskúšať ...

IsoTek EVO3 Sequel

Cena za kus: 279 € dĺžka kábla 2,0m
IsoTek EVO3 Sequel

IsoTek EVO3 Sequel

je výkonnejšou verziou vysoko oceňovaného kábla IsoTek EVO3 Premier, s vylepšenou geometriou vodičov a aktívnym tienením.

IsoTek EVO3 Sequel

je sieťový kábel s tromi postriebrenými vodičmi z 99,9999% čistej OFC medi. Kábel

IsoTek EVO3 Sequel

má prierez vodičov 3x2mm² a teflónové dielektrikum FEP. Bavlnená výplň poskytuje zvýšenú pevnosť a zníženie mikrofoničnosti kábla. Kábel má uzemnené tienenie z OFC medeného opletenia, uloženého na mylarovej fólii. Vonkajší obal je z vysokopružného PVC. Koncovky IEC C7, C15 alebo C19 majú kontakty z bezkyslíkatej OFC medi s 10% prímesou zinku (CuZn10), potiahnutej 24K zlatom. Vonkajší priemer kábla

IsoTek EVO3 Sequel

je 10mm, čo mu spolu s pružným PVC obalom zaručuje vysokú ohybnosť. Kábel je ľahko použitelný aj v stiesnených priestoroch. Maximálna záťaž kábla je 16A.
Kábel

IsoTek EVO3 Sequel

je vhodný pre všetky komponenty strednej a vyššej triedy, ako sú CD prehrávače, D/A prevodníky, predzosilňovače, hudobné servery, integrované zosilňovače, koncové zosilňovače, TV a soundbary.
Za príplatok volitelná dĺžka kábla

IsoTek EVO3 Sequel

, pozri cenník IsoTek.
Špeciálna verzia kábla

IsoTek EVO3 Sequel

, prepojovací kábel

IsoTek EVO3 Sequel Link Cable

s koncovkami IEC C15, C19 a Neutrik, slúži na prepojenie filtrov IsoTek EVO3 Genesis One, IsoTek EVO3 Nova One a IsoTek EVO3 Titan One. Pozri cenník IsoTek.
Poznámka: myslím si, že hlavne tienenie kábla

IsoTek EVO3 Sequel

oproti modelu

IsoTek EVO3 Premier

, robí skutočné zázraky na HiFi zariadeniach vyššej triedy. Počutelné zmeny predovšetkým u zdrojových komponentov sú magické. Kľudnejší zvuk, prirodzenejší zvuk, mierne zväčšený predozadný priestor. Treba to vyskúšať ...

IsoTek EVO3 Elite

Cena za kus: 509 € dĺžka kábla 2,0m
IsoTek EVO3 Elite

IsoTek EVO3 Elite

je High-End aktívne tienený sieťový kábel, ktorý pozostáva zo siedmych postriebrených vodičov z 99,9999% čistej OFC medi s geometriou 1x 3,75mm² a 6x 1,25mm². Tri aktívne a tri neutrálne vodiče prierezu 1,25mm² sú uložené okolo jadra s prierezom 3,75mm². Toto usporiadanie vodičov je veľmi efektívne pri potláčaní rádiofrekvenčného rušenia. Dielektrikum je teflónové FEP. Bavlnená výplň poskytuje zvýšenú pevnosť a zníženie mikrofoničnosti kábla. Kábel

IsoTek EVO3 Elite

má uzemnené tienenie z OFC medeného opletenia, uloženého na mylarovej fólii. Vonkajší obal je z vysokopružného PVC. Koncovky IEC C7, C15 alebo C19 majú kontakty z 99,98% bezkyslíkatej medi, potiahnutej 24K zlatom. Vonkajší priemer kábla

IsoTek EVO3 Elite

je 12mm, čo mu spolu s pružným PVC obalom zaručuje vysokú ohybnosť. Kábel je ľahko použitelný aj v stiesnených priestoroch. Maximálna záťaž kábla je 16A.
Kábel

IsoTek EVO3 Elite

je vhodný pre zdrojové komponenty High-End triedy, ako sú CD prehrávače, D/A prevodníky, predzosilňovače, hudobné servery, integrované zosilňovače a koncové zosilňovače stredného výkonu. Pre koncové zosilňovače s vysokým výkonom je vhodnejší sieťový kábel IsoTek EVO3 Optimum.
Za príplatok volitelná dĺžka kábla

IsoTek EVO3 Elite

, pozri cenník IsoTek.

IsoTek EVO3 Optimum

Cena za kus: 949 € dĺžka kábla 2,0m
IsoTek EVO3 Optimum

IsoTek EVO3 Optimum

je High-End sieťový kábel, vhodný pre výkonné integrované zosilňovače a koncové zosilňovače. Môže byť použitý s High-End zdrojovými komponentami, ako sú CD prehrávače, D/A prevodníky, predzosilňovače alebo hudobné servery. Kábel

IsoTek EVO3 Optimum

má tri vodiče štvorcového prierezu 3mm² z najčistejšej OCC medi, potiahnutej striebrom. Každý vodič pozostáva zo 40 vlákien, ktoré majú taktiež štvorcový prierez, ktorý prispieva k zvýšenej vodivosti celého zväzku. Vodiče sú vzájomne mierne skrútené, čím sa dosahuje efektívne potláčanie rádiofrekvenčného rušenia. Dielektrikum je teflónové FEP. Bavlnená výplň poskytuje zvýšenú pevnosť a zníženie mikrofoničnosti kábla. Vonkajší obal je z vysokopružného PVC. Kábel

IsoTek EVO3 Optimum

má uzemnené tienenie z OFC medeného opletenia, uloženého na mylarovej fólii. Koncovky IEC C7, C15 alebo C19 majú kontakty z 99,98% bezkyslíkatej medi, potiahnutej 24K zlatom. Vonkajší priemer kábla

IsoTek EVO3 Optimum

je 12,5mm, maximálna záťaž kábla je 30A.
Za príplatok volitelná dĺžka kábla

IsoTek EVO3 Optimum

, pozri cenník IsoTek.
Špeciálna verzia kábla

IsoTek EVO3 Optimum

, prepojovací kábel

IsoTek EVO3 Optimum Link Cable

s koncovkami IEC C15, C19 a Neutrik, slúži na prepojenie filtrov IsoTek EVO3 Genesis One, IsoTek EVO3 Nova One a IsoTek EVO3 Titan One. Pozri cenník IsoTek.

IsoTek EVO3 Ascension

Cena za kus: 2999 € dĺžka kábla 2,0m
IsoTek EVO3 Ascension

IsoTek EVO3 Ascension

je High-End aktívne tienený sieťový kábel, vhodný pre High-End integrované zosilňovače, koncové zosilňovače, sieťové filtre, CD prehrávače, D/A prevodníky, predzosilňovače alebo hudobné servery. Kábel

IsoTek EVO3 Ascension

má tri postriebrené vodiče prierezu 4mm² z najčistejšej OCC medi s dlhým kryštálom, s kryogenickou úpravou pri -196°C. Dielektrikum tvoria vzduchové trubice z FEP. Vonkajší obal je z vysokopružného PVC. Kábel

IsoTek EVO3 Ascension

má každý vodič samostatne tienený OFC medeným opletením, uloženým na mylarovej fólii. Koncovky IEC C7, C15, C19 majú kontakty z 99,98% bezkyslíkatej medi, potiahnutej striebrom. Vonkajší priemer kábla

IsoTek EVO3 Ascension

je 20mm, maximálna záťaž kábla je 55A.
Za príplatok volitelná dĺžka kábla

IsoTek EVO3 Ascension

, pozri cenník IsoTek.

IsoTek EVO3 Syncro

Cena za kus: 1649 € dĺžka kábla 2,0m
IsoTek EVO3 Syncro

IsoTek EVO3 Syncro

je aktívny sieťový kábel, ktorý vyrovnáva symetriu sínusovej vlny. To znamená, že odstraňuje jednosmernú DC zložku zo striedavého sieťového napätia 230V. Táto jednosmerná zložka môže mať za následok slabé vrčanie toroidných transformátorov v audio zariadeniach. Kábel

IsoTek EVO3 Syncro

môže byť použitý ako samostatný sieťový kábel pre HiFi a High-End audio zariadenia alebo ako prívodný kábel k sieťovým filtrom IsoTek. Kábel

IsoTek EVO3 Syncro

má tri vodiče prierezu 3mm² z čistej OCC medi, potiahnutej striebrom. Vonkajší obal je z vysokopružného PVC, teflónové dielektrikum FEP. Kábel má uzemnené tienenie z OFC medeného opletenia, uloženého na mylarovej fólii. Koncovky IEC C7, C15, C19 majú kontakty z 99,98% bezkyslíkatej medi, potiahnutej 24K zlatom. Vonkajší priemer kábla

IsoTek EVO3 Syncro

je 12,5mm, priemer filtra je 65mm. Filter je umiestnený v strede kábla. Maximálna záťaž kábla

IsoTek EVO3 Syncro

je 30A.

IsoTek 24ct Gold Connectors

Cena za kus: 62 €
IsoTek Connectors

IsoTek 24ct Gold Connectors

sú vysoko kvalitné pozlátené koncovky na napájacie káble. Sú vyrobené z čistej medi, potiahnutej 24K zlatom. Odolná konštrukcia v prevedení IEC C7, C15, C19 a EU Shuko. Koncovky

IsoTek 24ct Gold Connectors

sú vhodné pre káble priemerov 4,0 - 16mm s vodičmi do priemeru 4,1mm.