IsoTek

IsoTek Mosaic Series

IsoTek EVO3 Nova One

Cena: 1409 €  
IsoTek EVO3 Nova One

IsoTek EVO3 Nova One

je výkonný

sieťový filter

, v ktorom sú použité unikátne konštrukčné technológie. Obvody s deviatimi sekciami, pozostávajúcimi z paralelných a sériových filtrov dramaticky odstraňujú všetky druhy vysokofrekvenčného rušenia.

Filter

IsoTek EVO3 Nova One

slúži pre napájanie zdrojových HiFi a High-End zariadení, ako sú

CD prehrávače

,

D/A prevodníky

,

sieťové prehrávače

, sieťové servery a

predzosilňovače

.

Filter

IsoTek EVO3 Nova One

nie je vhodný pre integrované

zosilňovače

alebo koncové

zosilňovače

. Pre

zosilňovače

je vhodný filter IsoTek EVO3 Titan One, ktorý má zhodné rozmery.

Filter

IsoTek EVO3 Nova One

je koncipovaný ako "single-cell", t.j. jedna bunka, určená pre jedno zariadenie.

Filter

má 1x vstup 10A IEC C20 a 1x výstup s EU Shuko zásuvkou s max. odberom 2300W pri 230V. Na výstupe je aj jedna 230V zásuvka Neutrik, ktorá umožňuje prepojenie s ďalšími filtrami IsoTek EVO3 Nova One, IsoTek EVO3 Genesis One alebo IsoTek EVO3 Titan One prostredníctvom linkového kábla. Výhodou je, že k napájaniu všetkých filtrov stačí použiť jediný prívodný sieťový kábel IsoTek.
Pre rozšírenie výstupov, t.j. použitie filtra pre viac zdrojových zariadení, je možné na výstup filtra zapojiť kvalitnú sieťovú rozvodnú lištu, najlepšie v kovovom púzdre. Táto lišta však nesmie obsahovať filtračné obvody, pretože by sa filtre vzájomnou interakciou mohli rokmitať.

Filter

IsoTek EVO3 Nova One

sa dodáva v striebornom alebo čiernom prevedení. Rozmery masívnej kovovej skrine sú 75x125x470mm a váha je 10kg. Súčasťou dodávky je sieťový kábel IsoTek EVO3 Premier.
Pre informácie o dĺžkach a cenách prepojovacích káblov IsoTek EVO3 Sequel Link Cable alebo IsoTek EVO3 Optimum Link Cable pozri cenník IsoTek.

IsoTek EVO3 Genesis One

Cena: 1969 €  bez displeja
Cena: 2629 €  s displejom
IsoTek EVO3 Genesis One Silver IsoTek EVO3 Genesis One Black IsoTek EVO3 Genesis One

IsoTek EVO3 Genesis One

je generátor sinusového striedavého napätia 230V / 50Hz s extrémne nízkym skreslením a s maximálnym výkonom 100W. Výstupné napätie je oddelené od vstupného napájania dvomi toroidnými transformátormi. Potlačenie vysokofrekvenčného rušenia tohoto sinusového generátora je 85dB.
Generátor

IsoTek EVO3 Genesis One

je vhodný pre napájanie HiFi a High-End audio zdrojových komponentov, napríklad

predzosilňovačov

,

sieťových prehrávačov

,

CD prehrávačov

,

D/A prevodníkov

alebo

gramofónov

.
Generátor

IsoTek EVO3 Genesis One

nie je vhodný pre napájanie integrovaných

zosilňovačov

alebo koncových

zosilňovačov

. Pre

zosilňovače

je vhodný filter IsoTek EVO3 Titan One, ktorý má zhodné rozmery.
Generátor

IsoTek EVO3 Genesis One

je koncipovaný ako "single-cell", t.j. jedna bunka, určená pre jedno zariadenie.

Filter

má 1x vstup 10A IEC C14 a 1x výstup s EU Shuko zásuvkou s max. odberom 100W pri 230V. Na výstupe je aj jedna 230V zásuvka Neutrik, ktorá umožňuje prepojenie s ďalšími filtrami IsoTek EVO3 Genesis One, IsoTek EVO3 Nova One alebo IsoTek EVO3 Titan One prostredníctvom linkového kábla. Výhodou je, že k napájaniu všetkých filtrov stačí použiť jediný prívodný sieťový kábel IsoTek.
Pre rozšírenie výstupov, t.j. použitie generátora pre viac zdrojových zariadení, je možné na výstup zapojiť kvalitnú sieťovú rozvodnú lištu, najlepšie v kovovom púzdre.

IsoTek EVO3 Genesis One

sa vyrába v dvoch vyhotoveniach, bez displeja alebo s displejom na prednom paneli, v striebornom alebo čiernom prevedení. Rozmery masívnej kovovej skrine sú 75x125x470mm a váha je 10kg. Súčasťou dodávky je sieťový kábel IsoTek EVO3 Premier.
Pre informácie o dĺžkach a cenách prepojovacích káblov IsoTek EVO3 Sequel Link Cable alebo IsoTek EVO3 Optimum Link Cable pozri cenník IsoTek.

IsoTek EVO3 Titan One

Cena: 1689 €  
IsoTek EVO3 Titan One Silver IsoTek EVO3 Titan One Black IsoTek EVO3 Titan One Rear

IsoTek EVO3 Titan One

je výkonný

sieťový filter

, v ktorom sú použité unikátne konštrukčné technológie.

Filter

je určený pre napájanie koncových

zosilňovačov

, integrovaných

zosilňovačov

,

subwooferov

alebo aktívnych

reproduktorov

.

Filter

IsoTek EVO3 Titan One

je koncipovaný ako "single-cell", t.j. jedna bunka, určená pre jedno zariadenie.

Filter

má 1x vstup 16A IEC C20 a 1x výstup s EU Shuko zásuvkou s max. odberom 3680W pri 230V. Na výstupe je aj jedna 230V zásuvka Neutrik, ktorá umožňuje prepojenie s ďalšími filtrami IsoTek EVO3 Nova One, IsoTek EVO3 Genesis One alebo IsoTek EVO3 Titan One prostredníctvom linkového kábla. Výhodou je, že k napájaniu všetkých filtrov stačí použiť jediný prívodný sieťový kábel IsoTek.

Filter

IsoTek EVO3 Titan One

potláča vysokofrekvenčné rušenie o 82dB v celom frekvenčnom rozsahu od 5Hz.

Filter

IsoTek EVO3 Titan One

sa dodáva v striebornom alebo čiernom prevedení. Rozmery masívnej kovovej skrine sú 75x125x470mm a váha je 10kg. Súčasťou dodávky je sieťový kábel IsoTek EVO3 Premier.
Pre informácie o dĺžkach a cenách prepojovacích káblov IsoTek EVO3 Sequel Link Cable alebo IsoTek EVO3 Optimum Link Cable pozri cenník IsoTek.

IsoTek EVO3 Mosaic Genesis

Cena: 7849 €  
IsoTek EVO3 Mosaic Genesis Silver IsoTek EVO3 Mosaic Genesis Black IsoTek EVO3 Mosaic Genesis Rear

IsoTek EVO3 Mosaic Genesis

je hybridný

sieťový filter

, ktorý pozostáva z generátora sinusového striedavého napätia 230V / 50Hz a pasívneho sieťového filtra s prúdovou ochranou. Je to hybridná verzia filtrov série IsoTek Ultimate, modelov IsoTek EVO3 Super Titan a IsoTek EVO3 Genesis.

IsoTek EVO3 Mosaic Genesis

má tri výstupné zásuvky s generovaným čistým sinusovým výstupným napätím 230V / 50Hz a extrémne vysokým odstupom vysokofrekvenčného rušenia 85dB. Zásuvky sú určené pre napájanie zdrojových audio komponentov s celkovým príkonom do 150W. Dve výstupné zásuvky pasívneho filtra sú určené pre vysokú záťaž do 3680W pri 230V. Potlačenie vysokofrekvenčného rušenia na týchto zásuvkách je 75dB. Zásuvky sú určené pre napájanie koncových

zosilňovačov

, integrovaných

zosilňovačov

,

subwooferov

alebo aktívnych

reproduktorov

.
Súčasťou filtra

IsoTek EVO3 Mosaic Genesis

je prúdová ochrana do 99000A. Displej na prednom paneli zobrazuje informácie o vstupnom a výstupnom napájacom napätí, sieťovej frekvencii, skreslení a výstupnej záťaži.

Filter

IsoTek EVO3 Mosaic Genesis

sa dodáva v striebornom alebo čiernom prevedení. Rozmery masívnej kovovej skrine sú 225x225x470mm a váha je 20kg. Súčasťou dodávky je sieťový kábel IsoTek EVO3 Premier.