IsoTek

Recenzie a testy IsoTek

Niekoľko poznámok k používaniu sieťových filtrov a káblov IsoTek
V dnešnej dobe sa stáva HiFi bez sieťového filtra a kvalitných sieťových káblov pomaly nepredstavitelné. Kvalita elektrického prúdu je ovplyvnená množstvom porúch, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú kvalitu zvuku alebo obrazu. Či už sa jedná o mobilné bezdrôtové siete, domáce siete Wifi alebo Bluetooth, všetky zanášajú do rozvodnej siete rušivé signály. Rovnako stále rastúce používanie jednoduchých spínaných napájacích zdrojov, od nabíjačiek telefónov, spínaných zdrojov v domácich spotrebičoch, zdrojov v počítačoch až po stmievače osvetlenia v domácnosti, všetky negatívne ovplyvňujú kvalitu elektrického prúdu v domácnosti. Vzhľadom k stále rastúcemu množstvu elektrických zariadení je predpoklad, že sa tento stav bude v budúcnosti ďalej zhoršovať.
Sieťové filtre IsoTek dokážu odstrániť veľkú časť týchto rušivých signálov z elektrického prúdu, takže audio alebo video zariadenie dostáva prakticky čisté napätie a audio/video systém môže pracovať "naplno". Obzvlášť digitálne zdrojové audio komponenty, ako sú CD prehrávače, D/A prevodníky, sieťové prehrávače alebo sieťové servery sa odvďačia za kvalitné filtrované napájanie.
Popri skvalitnení zvuku alebo obrazu sa filtre IsoTek účinne podieľajú aj na ochrane pripojených zariadení a predĺžení ich bezporuchovej prevádzky.
Rovnako aj sieťové káble IsoTek, vďaka svojej premyslenej konštrukcii, nemalou mierou prispievajú k zníženiu rušivých signálov, ktoré vstupujú do audio a video zariadení. Prispievajú tým ku kvalitnejšiemu zvuku, k rozšíreniu bočného a predozadného obrazu zvuku a celkove k uvolnenejšiemu a prirodzenejšiemu zvukovému prejavu. Ten rozdiel je možné skutočne počuť.
O kvalite produktov renomovanej anglickej firmy IsoTek svedčí viac ako 100.000 spokojných zákazníkov vo viac ako 45 krajinách na svete a množstvo prestížnych ocenení ich výrobkov, vrátane ocenenia za Najinovatívnejšiu značku roka 2016.
Sieťové káble IsoTek
IsoTek EVO3 Initium © Fidelity magazin 2018 AWARD WINNER 2018
© i-fidelity.net 2016 nemecky
© lite-Magazin.de 2016 nemecky
© HiFi Choice 2016 IsoTek EVO3 Initium
© HiFi Plus 2016 anglicky
IsoTek EVO3 Premier © HiFi Test 2016 nemecky
© HiFi Pig 2014 anglicky
IsoTek EVO3 Sequel © lite-Magazin.de 2015 nemecky
© HiFi Choice 2015 IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Elite © Audiophile Man 2018 anglicky
© HiFi Plus 2014 anglicky
IsoTek EVO3 Optimum © HiFi Plus 2014 anglicky
© HiFi Choice 2014 IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Ascension © HiFi World 2018 anglicky
© HiFi Plus 2018 anglicky
IsoTek EVO3 Syncro © HiFi Voice 2017 česky
© lite-Magazin.de 2015 nemecky
© HiFi Plus 2011 anglicky
Sieťové filtre IsoTek Discovery
IsoTek EVO3 Mini Mira © hifitest.de 2017 nemecky
© Heimkino 2016 nemecky
© AREA DVD 2015 nemecky
© lite-Magazin.de 2014 nemecky
IsoTek EVO3 Gemini © HiFi Choice 2018 IsoTek EVO3 Gemini
IsoTek EVO3 Polaris © lite-Magazin.de 2018 nemecky
© HiFi Test 2016 nemecky
© What HiFi 2015 anglicky
© lite-Magazin.de 2015 nemecky
© HiFi Choice 2013 IsoTek EVO3 Polaris
IsoTek EVO3 Corvus © HiFi Voice 2018 česky
© HiFi Choice 2018 IsoTek EVO3 Corvus
© Audio 2017 nemecky
© lite-Magazin.de 2017 nemecky
Sieťové filtre IsoTek Performance
IsoTek EVO3 Sirius © Stereo & Video 2017 česky
© TONE Audio 2013 anglicky
© HiFi Voice 2012 česky
© Techradar 2009 anglicky
IsoTek EVO3 Syncro UNI © i-fidelity.net 2019 nemecky
© HiFi Voice 2018 česky
© HiFi Choice 2018 IsoTek EVO3 Corvus
IsoTek EVO3 Aquarius © Audio 2019 GOLDENES OHR 2019, nemecky
© LowBeats 2018 nemecky
© Audio 2018 nemecky
© Fidelity Magazin 2017 nemecky
© HiFi Pig 2015 anglicky
© sempre audio 2015 nemecky
© lite-Magazin.de 2015 nemecky
© Mono & Stereo 2014 anglicky
© i-fidelity.net 2014 nemecky
© HiFi Voice 2012 česky
© Techradar 2010 anglicky
Sieťové filtre IsoTek Select
IsoTek EVO3 Sigmas © i-fidelity.net 2016 REFERENZ, nemecky
© HiFi Choice 2015 IsoTek EVO3 Sigmas
© Absolute Sound 2015 anglicky
© HiFi World 2014 anglicky
© HiFi Voice 2014 česky
IsoTek EVO3 Nova © HiFi World 2019 anglicky
© HiFi Plus 2019 anglicky
© lite-Magazin.de 2019 nemecky
Sieťové filtre IsoTek Mosaic
IsoTek EVO3 Nova One,
IsoTek EVO3 Genesis One
© HiFi Plus 2018 anglicky
IsoTek EVO3 Genesis One © HiFi statement 2017 nemecky
© HiFi Plus 2017 anglicky
© Stereo & Video 2017 česky
© HiFi Voice 2017 REFERENCE, česky
© i-fidelity.net 2017 REFERENZ, nemecky
IsoTek EVO3 Genesis One,
IsoTek EVO3 Titan One
© HiFi Plus 2017 anglicky
IsoTek EVO3 Genesis One,
IsoTek EVO3 Nova One,
IsoTek EVO3 Titan One
© fidelity-magazin.de 2019 nemecky
© HiFi Records 2018 nemecky
© lite-Magazin 2018 nemecky
IsoTek EVO3 Titan One © HiFi Voice 2018 REFERENCE, česky
IsoTek EVO3 Mosaic Genesis © Fidelity magazin 2018 AWARD WINNER 2018
© Fidelity Magazin 2017 nemecky
© hifitest.de 2016 nemecky
© HiFi Plus 2015 anglicky