Audioquest

REPRODUKTOROVÉ KÁBLE ROCKET SERIES

DOMOV
Audioquest Rocket 11 Banana Audioquest Rocket 22 Banana Audioquest Rocket 33 Banana Audioquest Rocket 44 Banana Audioquest Rocket 88 Banana

Reproduktorový

kábel

Audioquest Rocket 11

ukončený banánikmi Audioquest SureGrip 300, dva vodiče s prierezom 2x 2,08mm², z vysoko čistej medi s dlhým zrnom LGC.

Reproduktorový

kábel

Audioquest Rocket 22

ukončený banánikmi Audioquest SureGrip 300, dva vodiče s prierezom 2x 3,31mm², z vysoko čistej medi LGC a PSC.

Reproduktorový

kábel

Audioquest Rocket 33

ukončený banánikmi Audioquest SureGrip 300, štyri vodiče s prierezom 2x 2,08mm², z vysoko čistej medi LGC a PSC.

Reproduktorový

kábel

Audioquest Rocket 44

ukončený banánikmi Audioquest 500 Series, štyri vodiče s prierezom 2x 3,31mm², z vysoko čistej medi PSC a PSC+.

Reproduktorový

kábel

Audioquest Rocket 88

ukončený banánikmi Audioquest 500 Series, štyri vodiče s prierezom 2x 3,31mm², z vysoko čistej medi PSC+.

Kábel

Audioquest Rocket 88

má použitý aktívny systém DBS na polarizáciu dielektrika.

Aktuálne ceny sú uvedené v cenníku Audioquest, viac informácií v katalógu Audioquest