IsoTek

RECENZIE A TESTY ISOTEK

DOMOV
V dnešnej dobe sa stáva HiFi bez

sieťového filtra

a kvalitných

sieťových káblov

pomaly nepredstavitelné. Kvalita elektrického prúdu je ovplyvnená množstvom porúch, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú kvalitu zvuku alebo obrazu. Či už sa jedná o mobilné siete, siete Wifi alebo Bluetooth, všetky zanášajú do rozvodnej siete a

sieťových káblov

rušivé signály. Rovnako stále rastúce používanie jednoduchých spínaných napájacích zdrojov, od nabíjačiek telefónov, spínaných zdrojov v domácich spotrebičoch, zdrojov v počítačoch až po stmievače osvetlenia, všetky negatívne ovplyvňujú kvalitu elektrického prúdu v domácnosti. Vzhľadom k stále rastúcemu množstvu elektrických zariadení je predpoklad, že sa tento stav bude v budúcnosti ďalej zhoršovať.

Sieťové filtre

IsoTek

dokážu odstrániť veľkú časť týchto rušivých signálov z elektrickej siete, takže audio alebo video zariadenie je napájané prakticky čistým a neskresleným sinusovým napätím a môže hrať v maximálnej kvalite. Obzvlášť digitálne zdrojové audio komponenty, ako sú

CD prehrávače

,

D/A prevodníky

,

sieťové prehrávače

alebo sieťové servery sa odvďačia za kvalitné napájanie.
Popri skvalitnení zvuku alebo obrazu sa

sieťové filtre

IsoTek

účinne podieľajú aj na ochrane pripojených zariadení a predĺžení ich bezporuchovej prevádzky.
Rovnako aj

sieťové káble

IsoTek

, vďaka svojej premyslenej konštrukcii, nemalou mierou prispievajú k zníženiu rušivých signálov, ktoré sa indukujú do audio zariadení. Prispievajú ku kvalitnejšiemu zvuku, k rozšíreniu bočného a predozadného obrazu zvuku a celkove k uvolnenejšiej a prirodzenejšej zvukovej scéne.
IsoTek EVO3 Initium
© Fidelity magazin 2018 AWARD WINNER 2018
© i-fidelity.net 2016 nemecky
© lite-magazin.de 2016 nemecky
© HiFi Choice 2016 IsoTek EVO3 Initium
© HiFi Plus 2016 anglicky
IsoTek EVO3 Initium a IsoTek EVO3 Sequel
© StereoNET 2020 anglicky
IsoTek EVO3 Premier
© HiFi Test 2016 nemecky
© HiFi Pig 2014 anglicky
IsoTek EVO3 Eternal SE
© IsoTek 2022 nemecky
© lite-magazin.de 2021 nemecky
© i-fidelity.net 2021 nemecky
IsoTek EVO3 Sequel
© lite-magazin.de 2015 nemecky
© HiFi Choice 2015 IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Elite
© Audiophile Man 2018 anglicky
© HiFi Plus 2014 anglicky
IsoTek EVO3 Optimum
© HiFi Choice 2014 IsoTek EVO3 Sequel
© HiFi Plus 2014 anglicky
IsoTek EVO3 Ascension
© HiFi World 2018 anglicky
© HiFi Plus 2018 anglicky
© StereoNET 2018 anglicky
IsoTek EVO3 Syncro
© HiFi Voice 2017 DOPORUČUJE, česky
© lite-magazin.de 2015 nemecky
© HiFi Plus 2011 anglicky
IsoTek EVO3 Syncro Uni
© Stereo 2022 nemecky
© lite-magazin.de 2021 nemecky
© HiFi Plus 2019 anglicky
© i-fidelity.net 2019 HIGHLIGHT, nemecky
© HiFi Voice 2018 česky
© HiFi Choice 2018 IsoTek EVO3 Corvus
IsoTek V5 Gemini, IsoTek V5 Polaris, IsoTek V5 Corvus
© HiFi Voice 2022 česky
IsoTek V5 Polaris
© HiFi Voice 2022 DOPORUČUJE, česky
© i-fidelity.net 2022 nemecky
IsoTek V5 Corvus
© HiFi Voice 2022 DOPORUČUJE, česky
© lite-magazin.de 2022 nemecky
IsoTek V5 Sirius
© HiFi Voice 2023 DOPORUČUJE, česky
© i-fidelity.net 2023 nemecky
IsoTek V5 Elektra
© HiFi-IFAs 2023 nemecky
© Stereo 2023 nemecky
© lite-magazin.de 2023 nemecky
© LowBeats 2023 nemecky
© HiFi Plus 2022 anglicky
© i-fidelity.net 2022 nemecky
© HiFi Voice 2022 DOPORUČUJE, česky
IsoTek V5 Aquarius
© lite-magazin.de 2022 nemecky
© HiFi Plus 2022 anglicky
© Audio 2022 nemecky
© HiFi Voice 2022 DOPORUČUJE, česky
© HiFiroom.cz 2022 česky
© alpha-audio.net 2022 anglicky
© HiFi Plus 2021 Award Winner 2021
© i-fidelity.net 2021 HIGHLIGHT, nemecky
© HiFi Plus 2021 anglicky
IsoTek V5 Sigmas
© Stereo & Video 2023 česky
IsoTek V5 Titan
© HiFi Plus 2022 AWARD WINNER 2022, anglicky
© HiFi Plus 2022 anglicky
© HiFi Voice 2021 REFERENCE, česky
© alpha-audio.net 2021 anglicky
IsoTek EVO3 Mini Mira
© hifitest.de 2017 nemecky
© Heimkino 2016 nemecky
© AREA DVD 2015 nemecky
© lite-magazin.de 2014 nemecky
IsoTek EVO3 Nova
© i-fidelity.net 2020 HIGHLIGHT, nemecky
© HiFi World 2019 anglicky
© HiFi Plus 2019 anglicky
© lite-magazin.de 2019 nemecky
IsoTek EVO3 Nova One
© HiFi Choice 2020 anglicky
IsoTek EVO3 Nova One + IsoTek EVO3 Genesis One
© HiFi Plus 2018 anglicky
IsoTek EVO3 Genesis One
© HiFi statement 2017 nemecky
© Stereo & Video 2017 česky
© HiFi Voice 2017 REFERENCE, česky
© i-fidelity.net 2017 REFERENZ, nemecky
IsoTek EVO3 Genesis One + IsoTek EVO3 Titan One
© HiFi Plus 2017 anglicky
IsoTek EVO3 Genesis One + IsoTek EVO3 Nova One + IsoTek EVO3 Titan One
© fidelity-magazin.de 2019 nemecky
© HiFi Records 2018 nemecky
© lite-magazin 2018 nemecky
IsoTek EVO3 Titan One
© HiFi Voice 2018 REFERENCE, česky
IsoTek EVO3 Mosaic Genesis
© Stereoplay 2020 nemecky
© Fidelity magazin 2018 AWARD WINNER 2018
© Fidelity Magazin 2017 nemecky
© hifitest.de 2016 nemecky
© HiFi Plus 2015 anglicky
IsoTek EVO3 Super Nova
© HiFi Plus 2020 AWARDS 2020, anglicky
© StereoNET 2020 anglicky